SpecialefagDenne side er under konstruktion

De 13 valgfri specialefag

Eleven og virksomhed skal samlet vælge 6 ( 5 hvis eleven er startet på uddannelsen før 15 august 2015 ) uger af nedenstående valgfri specialfag. Derudover kan eleven og virksomhed i fælledskab vælge op til 4 ugers erhvervrettet påbygning

Emballage – design og branding (EMB)

Fokus på emballager er øget gennem de senere år.

Emballagetyperne bliver stadig dyrere og mere luksuriøse, samtidig med at emballagens rolle som branding og salgsargument er forstærkes.

Faget har fokus på såvel branding som emballagens designmæssige og funktionelle udtryk samt de regler og love og funktionelle krav, som emballagen er underlagt.

Eleven

 • Har indsigt i emballagens funktion som del af branding
 • Kan udvikle og designe forskellige typer af emballage med hovedvægt på branding af et produkt
 • Kan udvikle og designe forskellige typer af emballage ud fra funktionelle, økonomiske og æstetiske krav
 • Kan inddrage miljø- og lovmæssige krav i emballagedesign
 • Kan inddrage distributionsmæssige krav i emballagedesign
 • Kender til efterbehandlingsmuligheder og disses effekt
 • Kan producere emballage ud fra givne produktionstekniske krav
 • Kan rentegne og udforme en stanseform

Kreativitet og hands-on design (KHD)

En fremherskende trend inden for grafisk design har de seneste år været styret af behovet for det unikke udtryk.

Når alle kan hente illustrationer og billeder i de samme databaser, opstår behovet for at lave et personligt udtryk. Det grafiske produkt, du selv skaber i hånden, er dit unikke udtryk.

Uanset om du kombinerer organiske malede mønstre med digital grafik, laver linoleumstryk eller skaber en spændende fortælling med collage og papirklip, bliver udtrykket dit eget.

Der arbejdes med forskellige kreative teknikker, som kan være hurtige streger eller længerevarende øvelser. De håndlavede ting skannes eller fotograferes og viderebearbejdes til færdige grafiske produkter. Undervejs arbejdes der med stilhistorien inden for kunst og design i et nutidigt og historisk perspektiv, hvilken vi lader os inspirere af og får et udvidet kendskab til.

Eleven

 • Kan demonstrere bevidsthed om personlig stil og udtryk
 • Kan arbejde med grafisk trendspotting
 • Kan arbejde med forskellige stilarter og forskellige stilperioders udtryk
 • Kan arbejde med forskellige analoge grafiske udtryksformer, f.eks. collage, linoleumssnit
 • Kan videreforarbejde et hands-on-udtryk i et grafisk produkt

Kreativitet, idéudvikling og design(KID)

Hvor kommer den gode idé fra? Er den første idé altid eller aldrig den bedste, og hvordan får man i det hele taget idéer?

Faget har fokus på idéudviklingsprocessen med præsentation af forskellige metoder, teknikker og redskaber til idégenerering.

Der arbejdes med kortere idégenereringsøvelser og med en større opgave, hvor idéen føres til færdigt produkt. Endvidere med design til forskellige medietyper, og med hvordan en idé pitches.

Eleven

 • Kan arbejde med sin personlige kreativitet og evne til idéudvikling, herunder arbejde kreativt med design til forskellige medietyper
 • Kan arbejde med begreberne kreativitet, idéudvikling og visualisering i forhold til en stillet opgave
 • Kan arbejde med forskellige analysemodeller til brug ved valg af idé, strategi og koncept Bedømmelse: Bestået/ikke bestået

Websites med CMS 1 (CMS1)

Du opsætter et Open Source Content Management System og konfigurerer CMS-systemet i forhold til de krav og ønsker, som kunden har.

Du lærer at stå for administration og vedligeholdelse, styring af brugerrettigheder samt opsætning af layout og implementering af plugins.

Eleven

 • Kan selvstændigt implementere og tilpasse et Open Source CMS i forhold til kundens behov
 • Kan stå for administration og vedligeholdelse af et Open Source CMS, herunder backup og geninstallation samt oprettelse af brugere og brugerrettigheder
 • Kan implementere færdige skabeloner i et Open Source CMS, herunder foretage grundlæggende tilpasninger af designet
 • Kan arbejde med redigering og håndtering af sider og sideegenskaber samt oprette indholdselementer som f.eks. nyheder, kalendere og et forum
 • Kan installere og tilpasse plugins i et Open Source CMS
 • Kan arbejde med de relevante kodesprog i et Open Source CMS

Avanceret billedbehandling l (AB1)

Du kommer igennem forskellige tekniske overvejelser i forbindelse med at få et billede ud på forskellige medier.

Du arbejder med generel billedbehandling og får teorien på plads i forhold til farverum og opløsning. Du skal arbejde fra raw til det færdige produkt, som billedet skal publiceres i.

Du får kendskab til, hvordan problematikken ved CMYK farverummets omfang løses ved at arbejde med ekstra separationer i channels.

Eleven

 • Kan arbejde rationelt med forskellige billedbehandlingsteknikker
 • Kan bevare RGB billedernes farverum ved hjælp af implementering af spotfarve i et CMYK-billede
 • Kan anvende forskellige teknikker til tone- og farvekorrektion af fejlbehæftet billedmateriale
 • Kan anvende raw-konverter til billedbehandling
 • Kan anvende farvestyring igennem en grafisk proces, herunder vælge opløsning og farverum til forskellige medier samt kalibrere skærme og printere
 • Kan klargøre billedmateriale i forhold til mediet, som billedmaterialet skal publiceres i

Avanceret billedbehandling 2 (AB2)

Her manipulerer du med virkeligheden med udgangspunkt i korrekte tekniske detaljer, så billedudtrykket fremstår troværdigt.

Du kombinerer både grafik og billeder i et kreativt univers, der munder ud i færdige produkter. Fordybelse er kodeordet for de kreative resultater, som du opnår.

Eleven

 • Kan anvende farvestyring, herunder vælge korrekt arbejdsfarverum i forhold til det medie, som billed- materialet skal publiceres i
 • Kan downloade og indstille ICC profiler
 • Kan i en kreativ proces skabe billeder, der fremstår troværdige, selvom de er skabt ved manipulation
 • Kan følge en kundevejledning med fri fortolkning
 • Kender til at arbejde med raw
 • Kan kombinere pixel og vektorgrafik i forbindelse med billedbehandling
 • Kan fordybe sig i programmets funktioner på en kreativ måde

Avanceret typografi og e-publicering (ATE)

Du kommer helt til bunds i ombrydningsprogrammets avancerede funktioner og dermed mulighederne for rationel ombrydning.

Der produceres til trykte medier, og du får indblik i mulighederne for at producere e-publikationer og forstå forskellen på de mulige eksportformater.

Eleven

 • Kan opbygge og ombryde komplekse produkter til forskellige grafiske produktioner, herunder anvende skabeloner
 • Kan arbejde med avancerede rationaliserings- og automatiseringsfunktioner i produktionen, bl.a. import fra eksterne datakilder, avancerede styles og masters
 • Kan arbejde teknisk og kreativt med typografi og anvende programmets muligheder for indstilling og justering af tekst, grafik og billeder
 • Kan opbygge avancerede tabeller med forskellige former for styles
 • Kender til forskellige e-publikationstyper og kan arbejde med disse
 • Kan anvende e-publikationstypens muligheder for design og udføre dette i forhold til produkt og målgruppe
 • Kan integrere media i form af tekst, lyd, animation, video, billeder og interaktivitet i forskellige e-publikationstyper
 • Kan forberede og optimere filer i forhold til e-publicering
 • Kan tage højde for tekniske krav og distributionsmæssige forhold i forbindelse med e-publicering

Vektorgrafik (VEK)

Få styr på din Illustrator!

Lær gode og rationelle teknikker til fremstilling af stylet og professionelt udseende infografik og illustrationer.

Få overblik over farverum, farvearkiver og filtyper, der er relevante for vektorgrafikeren.

Eleven

 • Kan rentegne avanceret logo i vektorformatet
 • Kan designe ikoner og piktogrammer til digitale og trykte medier
 • Kan anvende forskellige formater, der understøtter vektorgrafik til tryk og digitale medier for eksempel AI, EPS, PDF og SVG
 • Har et grundlæggende kendskab til SVG som kodesprog
 • Kan arbejde rationelt med fagprogrammet f.eks. oprettelse af biblioteker og grafikbank
 • Kan kombinere pixel og vektorgrafik under hensyntagen til de tekniske begrænsninger
 • Kan udarbejde unikke og kreative illustrationer til forskellige former for kommunikation for eksempel isometrisk tegning og infografik
 • Kan eksperimentere med grafik og fotografiske effekter til at skabe realistiske og levende håndtegnede“ illustrationer, herunder farveblanding og opacitetseffekter
 • Kan arbejde med forskellige farverum som RGB, CMYK og spotfarver
 • Kan anvende og manipulere vektoriseret skrift til displaytypografi

Motion Graphics – medier i bevægelse (MGB)

Du fremstiller forskellige typer af Motion Graphics produkter ved hjælp af grafik, videoklip, tekst og billeder.

Du lærer at lave kreative animationer og får indblik i de muligheder, der er i forbindelse med brugen af f.eks. lag og masker fra et billedbehandlingsprogram.

Endvidere arbejder du med eksport af færdige Motion Graphics produkter til f.eks. video og andre typer af filformater.

Eleven

 • Kan designe og udvikle indhold og lineære digitale medieprodukter til anvendelse i skærmbaserede medier og forskellige devices
 • Kan anvende f.eks. bevægelse, transformation og tid som design- og udtryksmiddel i digitale publikationer
 • Kan bearbejde og integrere lyd- og videooptagelser i forskellige digitale kommunikationsformer for eksempel reklame, visualisering, informationsgrafik, Motion Graphics mv.
 • Kan varetage workflow og problemstillinger omkring optimering og publicering til forskellige medier og distributionskanaler

Motion Graphics – interaktion og medier (MGI)

Du fremstiller interaktive medieprodukter med anvendelse af grafik, videoklip, tekst og billeder.

Vi ser også på, hvordan man arbejder med interaktion til at skabe relevante, nyttige og spændende produkter og oplevelser for brugeren.

Eleven

 • Kan designe og udvikle interaktive digitale medieprodukter til anvendelse i skærmbaserede produkter og forskellige devices
 • Kan anvende medieindhold som f.eks. animation, tid, video, lyd, effekter, grafik og typografi ud fra overvejelser om produktets budskab, indhold og målgruppe
 • Kan designe og fremstille digitale medieprodukter med forskellige udtryksmidler som f.eks. interaktion og dynamik
 • Kan integrere og skabe media i form af lyd, film, grafik og billeder til brug i interaktiv digital kommunikation

Websites med CMS 2 (CMS2)

Du kommer dybere ned i et CMS-system og skaber større og komplekse websites.

Du lærer at designe og skabe dine egne skabeloner, herunder konfigurere CMS-systemet til præcist det udtryk og den funktionalitet, kunden ønsker.

Du lærer at indsætte og redigere i koden, herunder implementere et e-handelssystem.

Eleven

 • Kan selvstændigt arbejde i forhold til kundens behov med design, udvikling og implementering et layout til brug i et Open Source CMS
 • Kan udvikle og oprette egne templates og tilpasse allerede implementerede templates samt konvertere eksisterende designskabeloner til et Open Source CMS
 • Kan tilpasse et Open Source CMS baseret site med eget design ved hjælp af relevante kodesprog
 • Kan tilpasse brugerfladen i et Open Source CMS, således at funktionalitet og brugeroplevelse er tilpasset kundens behov
 • Kan implementere et Open Source e-shop system, samt opsætte og tilpasse designet i forhold til kundens ønsker og behov
 • Kan integrere, tilpasse og vedligeholde Open Source e-handel software i et Open Source CMS

Frontend – kodning og design (FKD)

Det er designet og funktionaliteten af din frontend, der gør websitet lækkert og fantastisk.

I faget formgiver vi brugerflader, der både er flotte og rent teknisk fungerer. Du arbejder med kodning af løsninger, der kan bruges på mange platforme og samtidig er brugervenlige og synlige på nettet.

Eleven

 • Kan designe og formgive brugerflader med høj æstetisk og teknisk præcision, kvalitet og detaljeringsgrad
 • Kan gennem designet og den tekniske implementering tage højde for forhold som f.eks. brugerens oplevelse og brugervenlighed
 • Kan fremstille forskellige sidetyper ved hjælp af semantisk og rationel kodet opmærkning og formgivning
 • Kan designe og fremstille skalérbare sidetyper, der tilpasser form og indhold til forskellige devices og visningsforhold
 • Forstår en digital publikations kodestruktur og kan anvende avancerede teknikker til at udvælge og styre formgivningen af dens elementer
 • Kan optimere publikationens synlighed på nettet

Frontend – interaktion og avancerede brugerflader (FIB)

Statiske brugerflader er kedelige. I faget arbejder vi med at designe og opbygge brugerflader, hvor interaktionen med brugeren og brugerens oplevelse er i centrum.

Du arbejder med brugen af scripts og script biblioteker til at , gøre dine websider mere interaktive. Endvidere arbejdes der med fremstilling og brug af animationer i en brugerflade.

Eleven

 • Kan designe, formgive og kode digitale produkter med interaktive scriptede elementer til en samlet æstetisk og funktionel brugeroplevelse
 • Kan fremstille enkeltstående digitale produkter eller digitalt indhold til visning i andre publiceringsformer
 • Forstår grundlæggende syntaks til client-side scripting samt samspillet mellem script og det digitale produkts indhold og formgivning
 • Kan anvende og tilpasse elementer fra script biblioteker og udvikle mindre client-side scripts
 • Kan udvikle og tilpasse scriptet animation til brug i digitale produkter
 • Kan tilegne sig viden om aktuelle designmæssige og tekniske udviklingstrends, vurdere deres anvendelighed og implementere dem i produktionen af digitale produkter

Videoproduktion - Mediegrafiker

Fokus på at du får et grundlæggende kendskab til videoproduktion.

Stort set alle har i dag adgang til et kamera der kan optage video og video fylder mere også i mediegrafikerens arbejde.

Faget har fokus på, at du får et grundlæggende kendskab til videoproduktion fra ide, optagelse redigering og til publicering.

Du vil i faget få en indføring i grundlæggende brug af det tekniske udstyr som f.eks. kamera, lyd samt lys.

Samt lære om de filmiske virkemidler, som f.eks. billedbeskæring, perspektiv, kamerabevægelser, klipning, lyd, farver og lys.

Du kommer til at arbejde med de tre faser i en videoproduktion.

Eleven

 • Kan pre-producere, herunder idéudvikle, lave synopsis, manuskript samt storyboard
 • Kan producere, herunder optagelser af video
 • Kan lave postproduktion, herunder redigering samt publicering