SpecialefagDenne side er under konstruktion

Mediegrafiker

Valgfagskatalog efterår 2024

De 7 grafiske skoler

der udbyder mediegrafikeruddannelsen, ønsker med dette valgfagskatalog at gøre det nemt og overskueligt for elev og virksomhed at vælge mellem de 13 valgfri specialefag, der i øjeblikket udbydes på mediegrafiker-uddannelsen.

Skolerne samarbejder om det fælles udbudskatalog for at gøre elevens og virksomhedens valg så fleksibelt og hensigtsmæssigt som muligt i forhold til virksomhedens uddannelsesplanlægning.

Hvornår vælges fagene?

Senest i forbindelse med 1. hovedforløb vil virksomhed og elev blive kontaktet af den skole, eleven skal gennemføre 1. hovedforlløb på, og her aftales elevens videre uddannelsesforløb – herunder hvilke valgfri specialefag eleven skal gennemføre.

Elevens valg

Eleven skal vælge fag i samråd med virksomheden, og man kan frit vælge mellem de 7 grafiske skoler i landet.

Det er vigtigt eleven får udarbejdet en uddannelsesplan, for at sikre at eleven får de obligatoiske skoleuger.

Erhvervsrettet påbygning

Ud over de 6 (5 hvis eleven er startet på uddannelsen før 15. august 2015) ugers obligatoriske valgfri specialefag har elev og virksomhed mulighed for at vælge op til 4 ugers ekstra undervisning med valgfrit indhold. Udbuddet af disse fag er i øjeblikket identisk med de fag, der er beskrevet i dette valgfagskatalog.

Ønsker elev og virksomhed, at eleven skal have ekstra kompetencer, kan disse fag vælges enkeltvis eller samlet når som helst under hele hovedforløbet.

Tilmeldingsfrist

Senest 8 uger før startdato. De enkeltstående fag kan bruges til påbygning eller til at opbygge et sammenhængende forløb.

Vejledende model for uddannelsens struktur

mediegrafiker uddannelsemodel